dịch vụ

Các dịch vụ trong bãi

Hệ thống trang thiết bị và phần mềm điều hành theo thời gian thực giúp tối ưu hóa thời gian xếp dỡ và giao nhận hàng hóa.

  • Diện tích bãi Container Yard (CY) đạt 110.000 m2
  • Sức chứa lên đến 12.340 Teus
  • Đội ngũ vận hành với 8 cẩu giàn RTG
  • 15 xe kéo Terbergh
  • Dịch vụ giao nhận 24/7 nhanh chóng, an toàn, thuận lợi.
  • 03 xe chụp Reach Stacker giúp quản lý và di chuyển hàng hóa một cách linh hoạt.