dịch vụ

Cảng điện tử e-port

  • Ứng dụng phần mềm Công nghệ Thông tin (CNTT) vào quản lý vận hành.
  • Tích hợp trao đổi dữ liệu điện tử với hãng tàu, chủ hàng và hải quan.
  • Triển khai dịch vụ cảng điện tử (e-Port) và thanh toán online để tối ưu hóa thời gian thông quan hàng hóa.