dịch vụ

Bốc xếp hàng hóa

Cảng Nam Hải Đình Vũ là một trong những cảng trọng điểm nằm trong hệ sinh thái cảng và logistics tích hợp của Tập đoàn Viconship. Cảng Nam Hải Đình Vũ sở hữu vị trí đắc địa, quy mô lớn và được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, kết nối với Cảng VIP GREEN (VGR) thuộc VICONSHIP.

  • 2 cầu tàu (Cầu tàu: chiều dài 455m)
  • 3 cẩu bờ QC (tầm với 14 rows)
  • 2 cẩu Tukal (tầm với 10 rows)
  • Năng lực xếp dỡ trung bình: 70-75 moves/giờ
  • Khả năng tiếp nhận tàu lớn với dung tích đến 48.000 DWT