dịch vụ

Cân điện tử

  • Trang bị 02 thiết bị cân điện tử dung lượng 120 tấn tại khu vực cổng cảng. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông nhanh chóng của hàng hóa.