Cơ sở hạ tầng

Vị trí địa lý

  • Tọa độ – Vị trí cảng: 20.8553° N – 106.7304° E
  • Địa chỉ: Km 6 đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam…
Tìm hiểu thêm
Cơ sở hạ tầng

Sơ đồ cảng

  • Cảng Nam Hải Đình Vũ được xây dựng trên khu đất có diện tích 15ha
Tìm hiểu thêm
Cơ sở hạ tầng

Hạ tầng và thiết bị

  • Cảng Nam Hải Đình Vũ có hạ tầng đồng bộ, tích hợp công nghệ và trang thiết bị xếp dỡ hiện đại, với: 2 bến tàu, bãi Cont: 110,000m2 + Bãi Cont lạnh, trạm cân,…
Tìm hiểu thêm
Cơ sở hạ tầng

Công nghệ thông tin

  • Công nghệ thông tin: Hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư mới đồng bộ, hiện đại…kết nối trao đổi dữ liệu điện tử với các hãng tàu, đại lý, khách hàng, hải quan, thanh toán online…
Tìm hiểu thêm