dịch vụ

Vệ sinh sửa chữa container

  • Dịch vụ Depot và xưởng sửa chữa container cung cấp giám định, vệ sinh, sửa chữa, bảo trì container PTI (đối với container lạnh).
  • Quy trình chọn – cấp vỏ được thực hiện trực tuyến, tối ưu hóa khả năng sử dụng container.