hạ tầng và thiết bị

Cơ sở hạ tầng

  • Cảng Nam Hải Đình Vũ có hạ tầng đồng bộ, tích hợp công nghệ và trang thiết bị xếp dỡ hiện đại, với: 2 bến tàu, bãi Cont: 110,000m2 + Bãi Cont lạnh, trạm cân,…
hạ tầng và thiết bị

Thiết bị Xếp dỡ

  • Cảng Nam Hải Đình Vũ được đầu tư trang thiết bị hiện đại đồng thời tích hợp với hệ thống Công nghệ thông tin tiên tiến hỗ trợ việc quản lý – điều hành – khai thác một cách hiệu quả.