Danh sách các bến cảng tại Hải Phòng 2023

Năm 2023, Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng của Việt Nam với danh sách các bến cảng đa dạng và phong phú. Đây không chỉ là những nơi để các tàu thuyền neo đậu mà còn là tâm điểm của hoạt động thương mại, du lịch và văn hóa. Hãy cùng nhau khám phá những điểm sáng này!

Danh sách các bến cảng tại Hải Phòng 2023

Cảng Hải Phòng là một trong những cảng lớn nhất cả nước với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống máy móc tiên tiến. Đồng thời có vị trí thuận lợi cho việc giao dịch thương mại quốc tế. Theo thống kê mỗi năm cảng Hải Phòng vận chuyển, tiếp nhận 10 triệu tấn hàng hóa.

STT

Tên bến cảng tại cảng biển Hải Phòng

1

Bến cảng Nam Hải Đình Vũ

2

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

3

Bến cảng container Vip Greenport

4

Bến cảng Nam Ninh

5

Bến cảng Việt Nhật

6

Bến cảng khí hóa lỏng Thăng Long

7

Bến cảng công ty Hóa dầu quân đội (Mipec)

8

Bến cảng trang trí công ty 189

9

Bến cảng Vật Cách

10

Bến cảng Hải Đăng

11

Bến cảng Công ty 128

12

Bến cảng xăng dầu Petec Hải Phòng

13

Bên cảng Biên Phòng

14

Bến cảng cá Hạ Long

15

Bến cảng Công ty vận tải và cung ứng xăng dầu (Quỳnh Cư)

16

Bến cảng Thủy sản II

17

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

18

Bến cảng Xăng dầu Đình Vũ (19-9)

19

Bến cảng Caltex

20

Bến cảng Công ty TNHH MTV 189

21

Bến cảng Công ty Sông Đà 12 (Tự Long)

22

Bến cảng Total Gas Hải Phòng

23

Bến cảng Thượng Lý

24

Bến cảng Euro Đình Vũ

25

Bến cảng Hải An

26

Bến cảng DAP (hóa chất Việt Nam)

27

Bến cảng Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

28

Bến cảng Công ty CP Dầu khí Hải Linh Hải Phòng

29

Bến cảng Gas Đài Hải

30

Bến cảng dầu K99

31

Bến cảng Công ty CP Dầu khí Hải Linh Hải Phòng

32

Bến cảng Gas Đài Hải

33

Bến cảng dầu K99

34

Bến cảng tổng hợp Đình Vũ

35

Bến cảng cơ khí Hạ Long

36

Bến cảng container Việt Nam (Viconship)

37

Bến cảng đóng tàu Phà Rừng

38

Bến cảng Đông Hải

39

Bến cảng Liên doanh phát triển Đình Vũ

40

Bến cảng Tiến Mạnh

41

Bến cảng Đoạn Xá

42

Bến cảng Hải Phòng

43

Bến cảng đóng tàu Bạch Đằng

44

Bến cảng Lilama Hải Phòng

45

Bến cảng Cửa Cấm

46

Bến cảng container Chùa Vẽ

47

Bến cảng PTSC Đình Vũ