THÔNG BÁO LỊCH LÀM HÀNG LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05 NĂM 2024

100.2024.tb ndp thông báo kế hoạch làm hàng tại công ty trong dịp nghỉ lễ 30.4 01.5.2024 1
100.2024.tb ndp thông báo kế hoạch làm hàng tại công ty trong dịp nghỉ lễ 30.4 01.5.2024 1